Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Zákopové dělostřelectvo za 1. sv. války, 2. část

Druhá část textu, který se věnuje vývoji zákopového dělostřelectva v období první světové války. Jádrem tohoto článku je historie a rozvoj minometu jako typické zbraně, která ve válečném dění let 1914-1918 sehrála významnou úlohu.

Čítať ďalej
  • 07.01. 2019
  • VHÚ Praha

Ministr Metnar se setkal s veterány

Ministr obrany Lubomír Metnar dnes odpoledne zavítal do Domova Vlčí mák a Domova péče o válečné veterány v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, aby se zde v předvánočním čase setkal s válečnými veterány. Šéfa resortu zde přivítala náměstkyně ředitele nemocnice Lenka Gutová, která ho poté provedla areálem.

Čítať ďalej
  • 21.12. 2018
  • Ministerstvo obrany ČR

Nové poznatky o účasti armády NDR

na srpnové okupaci 1968


Mimo pozornost veřejnosti v České republice vyšla na konci letošního léta nová kniha o událostech v obou německých armádách během Pražského jara a srpnové vojenské intervence v Československu roku 1968. Studii renomovaného německého historika Rüdigera Wenzke s názvem „Wo stehen unsere Truppen? NVA und Bundeswehr in der ČSSR-Krise 1968“ vydalo Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr v Postupimi.

Čítať ďalej
  • 19.12. 2018
  • VHÚ Praha

Knižné novinky