Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Den pozemního vojska Bahna 2020

se letos neuskuteční


Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a na základě aktuální epidemiologické situace ve vztahu k onemocnění COVID-19 byl zrušen Den pozemního vojska Bahna 2020. Již 31. ročník se měl konat 20. června v prostoru Zadní Bahna u Strašic na Rokycansku, v bývalém Vojenském újezdu Brdy. Akci každoročně organizuje Nadace pozemního vojska AČR ve spolupráci s Pozemními silami Armády České republiky.

Čítať ďalej
  • 03.04. 2020
  • Armáda ČR

Vojenský historický ústav k Vám domov V.

Vojenskí kuchári, pekári a Vojenské stravovanie


Jednou z priorít každej armády bolo, je a vždy bude zabezpečenie optimálneho stravovania svojich vojakov. Vo vojenských dejinách sa tento nadmieru dôležitý a neraz aj komplikovaný problém riešil rôznymi spôsobmi.

Čítať ďalej
  • 03.04. 2020
  • VHÚ Bratislava

Vojenský historický ústav k Vám domov IV.

Vojenské stravovanie


Vlakový transport mobilnej poľnej pekárne rakúsko-uhorskej armády na taliansky front v lete 1918. Za povšimnutie stojí jej praktický, sklápateľný komín. Pri pekárni stoja dôstojníci štábu banskobystrického 16. vlastibraneckého pluku. Chlieb dodávaný vojakom od vojenského eráru sa nazýval komisár.

Čítať ďalej
  • 02.04. 2020
  • VHÚ Bratislava

Velká přehlídka sovětských zbraní v Posázaví

Ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha se nachází množství vojenské techniky i zbraní, které mají svůj výrobní původ či technické kořeny v někdejším Sovětském svazu. Vedle letadel vystavených v Leteckém muzeu Kbely je nejviditelnější součástí sbírka těžké vojenské a automobilové techniky, kterou nalezneme ve Vojenském technickém muzeu Lešany v Posázaví.

Čítať ďalej
  • 01.04. 2020
  • VHÚ Praha

Vojenský historický ústav k Vám domov III.

V licencii ho vyrábali Briti


Pod evidenčným 3849 je v zbierkach VHÚ-VHM-Mo Svidník (Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Svidník) evidovaný 7,92-mm československý ťažký guľomet vzor 37. Do zbierok ho vtedajšie Duklianske múzeum získalo v roku 1969 prevodom z Vojenského útvaru 5728 Olomouc.

Čítať ďalej
  • 01.04. 2020
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky