Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vojenský historický ústav k Vám domov XIV.

Generálporučík in memoriam Július Nosko


Narodil sa v Tisovci, okres Rimavská Sobota 8. júna 1907 v rodine roľníka Samuela Noska a jeho ženy Juliany, rod. Dianiškovej. Po absolvovaní základnej školy v Tisovci študoval v rokoch 1918 – 1919 na gymnáziu v Rimavskej Sobote, v rokoch 1919 – 1922 na Meštianskej škole v Tisovci a v rokoch 1922 – 1926 na Vyššej hospodárskej škole v Košiciach.

Čítať ďalej
  • 22.04. 2020
  • VHÚ Bratislava

Vojenský historický ústav k Vám domov XIII.

Druhá svetová vojna


Dňa 8. mája 2020 si svet pripomenie už 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny, ktorá sa začala 1. septembra 1939. V tento deň nacistické Nemecko a jeho spojenec Slovensko spoločne zaútočili na Poľsko. Druhá svetová vojna potom trvala dlhých 2 194 dní. V Európe sa skončila podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Jej definitívny koniec však nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive dňa 2. septembra 1945.

Čítať ďalej
  • 17.04. 2020
  • VHÚ Bratislava

Vojenský historický ústav k Vám domov XII.

Vojenské stravovanie


Večera poddôstojníkov a ašpirantov československej brannej moci. Táto zaujímavá momentka vznikla v kasárňach nateraz neznámeho útvaru československej armády v 30. rokoch 20. storočia.

Čítať ďalej
  • 16.04. 2020
  • VHÚ Bratislava

Československé odbojové hnutí a vstup USA

do první světové války na jaře 1917


Na jaře roku 1917 vyhlásily Spojené státy americké válku Německu. Stalo se tak přesně 6. dubna 1917, po několika měsících stupňování bezohledné neomezené ponorkové války, kterou Německo zamýšlelo hospodářsky vyčerpat Velkou Británii a donutit ji tak k uzavření míru. Pro Dohodové mocnosti znamenal vstup nejmocnějšího z dosud neutrálních států do války na jejich straně nepochybně velkou vzpruhu. Zůstalo však otázkou, zda se ještě stačí přítomnost čerstvých amerických jednotek projevit na bojišti.

Čítať ďalej
  • 16.04. 2020
  • VHÚ Praha

Knižné novinky