Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Válka v Perském zálivu

československá diplomacie a souvislosti mezinárodní politiky


V současných dnech a týdnech si připomínáme 30 let od bojů v Perském zálivu, kdy se koalice vedená zeměmi demokratického mezinárodního společenství snažila v operaci Pouštní bouře osvobodit Kuvajt.

Čítať ďalej
  • 18.01. 2021
  • VHÚ Praha

Před 30 léty začala operace Pouštní bouře

Také za účasti československých vojáků


Československý samostatný protichemický prapor byl před třemi desítkami let u toho, když 17. ledna 1991 začala válka v Zálivu. Ta měla za cíl osvobodit Kuvajt, jenž byl od srpna 1990 okupován Irákem.

Čítať ďalej
  • 15.01. 2021
  • VHÚ Praha

Militarizace ekonomiky z počátku 50. let

a její dopad na československé hospodářství


Na přelomu let 1953 a 1954 muselo velení čs. armády a Státní plánovací úřad řešit řadu problémů spojených s redukcí zbrojní výroby a omezením výstavby zbrojních závodů.

Čítať ďalej
  • 14.01. 2021
  • VHÚ Praha

Návrat radiolokátoru do lešanského depozitáře

Do lešanského Vojenského technického muzea se po rekonstrukci vrátil radiolokátor Freya. Jeho opravu provedli zaměstnanci úseku speciální výroby odštěpného závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov.

Čítať ďalej
  • 12.01. 2021
  • Vojenský technický ústav

Knižné novinky