Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Tichá vzpomínka na oběti lidické tragédie

V sobotu 12. června uctil náměstek ministra obrany Vladimír Müller a brigádní generál Miroslav Lafek památku občanů obce Lidice, která byla 9. června 1942 zničena nacisty jako odveta za zabití říšského protektora Reinharda Heydricha.

Čítať ďalej
  • 14.06. 2021
  • Ministerstvo obrany ČR

Připomínáme si příjezd prvních jednotek

čs. armády na frontovou linii na řece Marně


Dne 11. června 1940 přijely první jednotky československé pozemní armády ve Francii na frontovou linii na řece Marně. Od roku 2015 je toto datum připomínáno jako památný den rezortu MO ČR.

Čítať ďalej
  • 11.06. 2021
  • Univerzita obrany

Odhalenie pamätníka obetiam vojny v Kriváni

Dňa 8. júna 2021 sa uskutočnilo v obci Kriváň slávnostné odhalenie a vysvätenie nového pamätníka obetiam vojny - maďarským vojnovým zajatcom, ktorí zahynuli v posledných mesiacoch 2. svetovej vojny.

Čítať ďalej
  • 10.06. 2021
  • VHÚ Bratislava

Rokovala komisia k prechodu Múzea SNP

V priestoroch rezortu obrany včera rokovala odborná komisia, ktorej agendou je komplexná problematika prevodu zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea SNP v Banskej Bystrici z Ministerstva kultúry SR pod Ministerstvo obrany SR. Súčasťou komisie sú preto nielen zástupcovia z oblasti kultúry, Múzejnej a galerijnej rady, ale tiež legislatívy a práva, či financií.

Čítať ďalej
  • 08.06. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky