Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

E-Bádateľňa VHA Bratislava

Vojenský historický ústav Bratislava (VHÚ) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie v rokoch 2013 až 2020 úspešne zrealizoval projekt financovaný z fondov Európskej únie a podarilo sa mu zabezpečiť jeho udržateľnosť do roku 2025.

Čítať ďalej
  • 05.05. 2021
  • VHÚ Bratislava

102. výročie smrti generála M. R. Štefánika

Krédo „veriť – milovať – pracovať“ a spolu s ním tiež odkaz života a skutkov generála Milana Rastislava Štefánika sú univerzálne a inšpiratívne aj 102 rokov od jeho tragického úmrtia. Počas dnešnej pietnej spomienky pri mohyle v Ivanke pri Dunaji, ktorá sa konala za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera, to o gen. M. R. Štefánikovi povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Čítať ďalej
  • 04.05. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Behom oslobodenia môžu športovci prispieť

na projekty Vojenskej podpornej nadácie


Slovensko sa tento rok prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie pridá k českej iniciatíve občianskych združení Vlčie maky a Rozbeháme Česko, ktoré od 5. do 9. mája 2021 organizujú druhý ročník podujatia s názvom „Beh oslobodenia“.

Čítať ďalej
  • 04.05. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Květnové povstání 1945:

každý bojovník měl svou cenu…


Hrdiny bojů na pražských barikádách v květnu 1945 po desítky let komunistický režim skrýval z mnoha důvodů pod amorfním termínem „lid“. Jedním z důvodů byl i fakt, že mu v určitých obdobích vadili dokonce i někteří komunisté mezi povstalci. Tak se z národního povědomí vytratila většina těch, kteří si stále zaslouží připomenutí.

Čítať ďalej
  • 03.05. 2021
  • VHÚ Praha

LZS v Plzni-Líních slaví 30 let provozu

Prvního května 1991 začala armáda z vojenského letiště Líně u Plzně zajišťovat leteckou záchrannou službu pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Za třicet let přepravili vojenští záchranáři téměř patnáct tisíc pacientů v ohrožení života.

Čítať ďalej
  • 03.05. 2021
  • Armáda ČR

Knižné novinky