Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vojenský historický ústav Praha a legionáři

v 60. až 80. létech minulého století


VHÚ Praha přináší pozoruhodný vzpomínkový text PhDr. Vladimíra Dolínka, CSc., který byl zveřejněn v čtvrtletníku Historie a vojenství a který se věnuje legionářské problematice ve vztahu k Vojenskému historickému ústavu před rokem 1989.

Čítať ďalej
  • 14.07. 2020
  • VHÚ Praha

Vojenský historický ústav k Vám domov LVI.

Generál II. triedy Jozef Turanec


Jozef Turanec sa narodil 7. marca 1892 v Sučanoch. Pochádzal z chudobnej a početnej robotníckej rodiny. Po ľudovej škole absolvoval klasické gymnázium v Ružomberku. Jeho vojenská kariéra sa začala v októbri 1913, keď narukoval ako jednoročný dobrovoľník k 71. pešiemu pluku do Trenčína a odtiaľ ho odoslali do školy pre záložných dôstojníkov do Bratislavy.

Čítať ďalej
  • 14.07. 2020
  • VHÚ Bratislava

Válečný veterán Viktor Ráža oslavil 95 let

Ve Středisku komplexní péče o veterány Vojenské nemocnice Olomouc oslavil v pondělí 13. července své životní jubileum poručík v. z. Viktor Ráža. Ředitel VN Olomouc plukovník v. v. Martin Svoboda společně s příslušníky Komunitního centra pro válečné veterány Olomouc s kolektivem sestřiček VN Olomouc popřáli jmenovanému mnoho zdraví a sil do dalších let.

Čítať ďalej
  • 14.07. 2020
  • Ministerstvo obrany ČR

Vojenský historický ústav k Vám domov LV.

MP 40 sa v ruskej zime neosvedčil


Deväťmilimetrový nemecký samopal MP 40 sa nachádza v zbierke Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Svidník), nazvanej Automatické zbrane.

Čítať ďalej
  • 10.07. 2020
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky