Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Generál Opata udělil čestné odznaky

zástupcům firmy Mikov


Náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata navštívil ve středu 16. června firmu Mikov v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku. Předal tam řediteli společnosti Karlu Ježkovi, řediteli prodeje Martinu Davidovi, řediteli výroby Janu Markovi a technickému řediteli Janu Opočenskému Čestné odznaky AČR Za zásluhy III. stupně. Obdrželi je za spolupráci společnosti Mikov s Armádou České republiky a podporu Vojenského fondu solidarity.

Čítať ďalej
  • 17.06. 2021
  • Armáda ČR

S Gabčíkem a Kubišem v hodinách smrti…

Muži z operace BIOSCOP


Tragické období heydrichiády, které následovalo po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha na konci května 1942, má jména z řad parašutistů i příslušníků domácího odboje, jenž si dnes připomínáme poměrně často.

Čítať ďalej
  • 16.06. 2021
  • VHÚ Praha

77. výročie prvého bombardovania Bratislavy

Dňa 16. júna 2021 si pripomíname už 77. výročie prvého bombardovania Bratislavy americkým vojenským letectvom, keď civilné obyvateľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky po prvýkrát počas druhej svetovej vojny spoznalo takpovediac na „vlastnej koži“ hrôzy leteckej vojny.

Čítať ďalej
  • 16.06. 2021
  • VHÚ Bratislava

Obnova osvetlenia Pamätníka

1. čs. armádneho zboru v ZSSR na Dukle


Vojenský historický ústav Bratislava (VHÚ) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie vykonáva prostredníctvom Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany (Mo Svidník VHM) okrem mnohých úloh aj odbornú starostlivosť o národnú kultúrnu pamiatku s názvom Duklianske bojisko, ktorej dominantnou, neodmysliteľnou súčasťou je Pamätník 1. československého armádneho zboru v ZSSR s vojnovým cintorínom na Dukle.

Čítať ďalej
  • 16.06. 2021
  • VHÚ Bratislava

Na prodej jsou další objekty opevnění

Ministerstvo obrany dnes vyhlásilo další výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku, které zahrnuje i jedenáct zcela nových dosud neinzerovaných nemovitostí.

Čítať ďalej
  • 16.06. 2021
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky