Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Posviacka vojnového cintorína

z 1. svetovej vojny v Medzilaborciach


V piatok 2. júla 2021 sa v Medzilaborciach za účasti generálneho tajomníka Služobného úradu Ministerstva obrany SR Petra Kozáka, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, primátora mesta Medzilaborce Vladislava Višňovského, primátorky mesta Snina Daniely Galandovej, zástupcov Ozbrojených síl SR, miestnej štátnej správy a samosprávy, ako aj ďalších hostí, vrátane zástupcov Vojenského historického ústavu uskutočnila posviacka obnoveného vojnového cintorína z 1. svetovej vojny. Súčasťou posviacky vojnového cintorína bola panychída za padlých vojakov a kladenie vencov k pamätníku „Delo“.

Čítať ďalej
  • 13.07. 2021
  • VHÚ Bratislava

Asanace v Brdech pokračují i o prázdninách

Lidé by neměli chodit do zakázaných oblastí


Pyrotechnická očista v CHKO Brdy opět pokračuje. Po nucené covidové pauze se do určených oblastí vrátili vojáci 15. ženijního pluku, kteří zde vyhledávají starou munici či její zbytky. Pomáhají tak Vojenským lesům a statkům s likvidací nebezpečného materiálu převážně v prostorech bývalých dělostřeleckých střelnic.

Čítať ďalej
  • 12.07. 2021
  • Armáda ČR

Revitalizácia pamätníka vo Svidníku

Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej „VHÚ“) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie zabezpečuje okrem mnohých ďalších úloh aj odbornú starostlivosť o národnú kultúrnu pamiatku Duklianske bojisko, ktorej jednou z hlavných a dominantných súčastí je Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom vo Svidníku.

Čítať ďalej
  • 02.07. 2021
  • VHÚ Bratislava

Festival múzeí na Slovensku 2021

V dňoch 27. a 28. júna 2021 sa uskutočnil už 17. ročník Festivalu múzeí, ktorý je tradičným podujatím Zväzu múzeí na Slovensku. Jeho poslaním je vzájomné zdieľanie výsledkov odbornej a popularizačnej práce múzeí. Záštitu nad organizáciou podujatia prevzalo Považské múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tohtoročnou novinkou bola aj prezentácia činnosti múzeí širokej verejnosti.

Čítať ďalej
  • 01.07. 2021
  • VHÚ Bratislava

Generál Opata se sešel s vojáky – hrdiny

a jejich rodinnými příslušníky


Na Generálním štábu AČR se nachází galerie hrdinů, která je věnována významným vojenským osobnostem naší historie i současnosti. V listopadu minulého roku byla galerie díky iniciativě vrchního praporčíka AČR štábního praporčíka Petera Smika a podpoře Vojenského historického ústavu rozšířena o dalších 13 jmen.

Čítať ďalej
  • 01.07. 2021
  • Armáda ČR

Knižné novinky