Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Tankové dni Laugarício 2019

– Deň s pozemnými silami OS SR


Veliteľstvo pozemných síl Trenčín všetkých srdečne pozýva do Trenčianskych Stankoviec, kde sa 29. júna 2019 uskutočnia Tankové dni Laugarício – Deň s pozemnými silami OS SR so začiatkom o 10.00 hod.

Čítať ďalej
  • 26.06. 2019
  • Pozemné sily OS SR

VTÚ podporuje vzpomínkové akce

připomínající významné události


Vojenský technický ústav, s. p. to není jenom progresivní obranný výzkum a vývoj, inovace či zkušebnictví, ale také zachování úcty k naší historii. Příkladem jsou aktivity státního podniku VTÚ k nadcházejícím dějinným událostem.

Čítať ďalej
  • 26.06. 2019
  • Vojenský technický ústav

Ozbrojené sily a československý štát

Medzinárodná vedecká konferencia v Brne


V dňoch 18. – 19. júna 2019 sa v Brne uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Ozbrojené sily a československý štát“. Organizovala ju Katedra vojenského umenia Univerzity obrany – Brno. Výnimočnosť medzinárodnej vedeckej konferencie spočívala aj v tom, že v tomto roku nebola zorganizovaná žiadna podobná konferencia.

Čítať ďalej
  • 26.06. 2019
  • VHÚ Bratislava

Spomienkové podujatie vo Zvolene

Dňa 13. júna 2019 sa v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene uskutočnila prednáška Mgr. Petra Chorváta, PhD. Zvolen v roku 1919 a generál Josef Šnejdárek.

Čítať ďalej
  • 26.06. 2019
  • VHÚ Bratislava

Pietny akt kladenia vencov v ZaVaMD

Rozkazom Prezidenta Slovenskej republiky z 10. januára 2017 bol zapožičaný vojenskému útvaru 1037 - Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin čestný názov Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Juraja Langsfelda.

Čítať ďalej
  • 26.06. 2019
  • ZaVaMD

Knižné novinky