Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vojenský historický ústav k Vám domov XV.

Pechotné pušky Mosin (1891) a Berdan II. (1870)


Mosin model 1891
Ruská pechotná 7,62 mm puška Mosin model 1891 bola v roku 1894 vyrobená vo francúzskej zbrojovke v Chatellerault. V expozícii múzea pripomína boje, ktoré sa na území východného Slovenska odohrávali v priebehu prvej svetovej vojny pri ofenzíve ruských vojsk v Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, ale tiež čs. legionárov, ktorí ju mali vo výzbroji.

Čítať ďalej
  • 22.04. 2020
  • VHÚ Bratislava

Střípky z dřívějšího výzkumu a vývoje

Články „Historické projekty VTÚ zblízka“ a „Projekty z minulého století“, které Vojenský technický ústav zveřejnil v únoru a březnu letošního roku na svém facebookovém profilu vyvolaly velký zájem.

Čítať ďalej
  • 22.04. 2020
  • Vojenský technický ústav

Vojenský historický ústav k Vám domov XIV.

Generálporučík in memoriam Július Nosko


Narodil sa v Tisovci, okres Rimavská Sobota 8. júna 1907 v rodine roľníka Samuela Noska a jeho ženy Juliany, rod. Dianiškovej. Po absolvovaní základnej školy v Tisovci študoval v rokoch 1918 – 1919 na gymnáziu v Rimavskej Sobote, v rokoch 1919 – 1922 na Meštianskej škole v Tisovci a v rokoch 1922 – 1926 na Vyššej hospodárskej škole v Košiciach.

Čítať ďalej
  • 22.04. 2020
  • VHÚ Bratislava

Vojenský historický ústav k Vám domov XIII.

Druhá svetová vojna


Dňa 8. mája 2020 si svet pripomenie už 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny, ktorá sa začala 1. septembra 1939. V tento deň nacistické Nemecko a jeho spojenec Slovensko spoločne zaútočili na Poľsko. Druhá svetová vojna potom trvala dlhých 2 194 dní. V Európe sa skončila podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Jej definitívny koniec však nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive dňa 2. septembra 1945.

Čítať ďalej
  • 17.04. 2020
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky