Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Pro případ války: nová kategorizace míst a měst

v Československu na počátku 70. let


Od 1. ledna 1970 začala v Československé socialistické republice platit nová kategorizace míst a měst, na která měl nepřítel v prvních hodinách války podniknout údery strategickým letectvem a raketojadernými prostředky. Nahrazovala stávající rozdělení platné od roku 1962. To vycházelo z předpokladu, že se členským státům NATO nepodaří přes veškeré snahy utajit rozpoutání války.

Čítať ďalej
  • 07.01. 2021
  • VHÚ Praha

VHÚ Praha disponuje unikátní kolekcí

předmětů z programu Interkosmos


Podsbírka Vojenského historického ústavu Praha s názvem Kosmonautika se vztahuje hlavně k československé účasti na programu Interkosmos, s důrazem na let našeho prvního kosmonauta do vesmíru. Většina sbírkových předmětů byla získána po roce 1978, kdy byla podsbírka ve VHÚ založena. Jsou v ní ale i předměty časově spadající do dřívějších období.

Čítať ďalej
  • 04.01. 2021
  • VHÚ Praha

Vojenský historický ústav k Vám domov LXXXIV.

Protitanková zbraň Raketenpanzerbüchse 43


Nemecká protitanková zbraň Raketenpanzerbüchse 43 (skrátene RPzB) je raketová zbraň, ktorá používala protitankové strelivo kalibru 88 mm. Vyvinutá bola v priebehu druhej svetovej vojny.

Čítať ďalej
  • 04.01. 2021
  • VHÚ Bratislava

Restaurování rotačního kulometu vrtulníku Mi-24

Před časem Vojenský historický ústav Praha přinesl článek týkající se restaurování předmětů ze sbírek leteckého materiálu – vrtule, ojnice a lehkého kulometu. Ve vnitřních i venkovních expozicích Leteckého muzea Kbely se však nacházejí i další sbírkové předměty, které v nedávné době prošly restaurováním. Jedním z těchto exponátů je i rotační kulomet 9A-624. Kulomet je umístěn v pohyblivém střeleckém stanovišti USPU-24 ve vrtulníku Mi-24, který se nachází na ploše Leteckého muzea Kbely.

Čítať ďalej
  • 04.01. 2021
  • VHÚ Praha

Knižné novinky