Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Lehké kanonové motorové vozy pásové (LKMVP)

V pondělí 11. května 1936 „Vojenský technický a letecký ústav“ (VTLÚ) vyzval „Akciovou společnost dříve Škodovy závody“ (ŠZ) k podání nabídky na „jeden prototypový lehký kanonový motorový vůz pásový“, jehož konstrukční zadání zpracoval VTLÚ. V pondělí 20. dubna 1936 konstrukční kancelář ŠZ zhotovila výkres Am 536-P „housenkového podvozku“ vozidla P.U.V. pro přepravu kanonu proti útočné vozbě.

Čítať ďalej
  • 20.03. 2017
  • Ivan Fuksa a Jaroslav Špitálský

Čs. krajané za Velké války ve Velké Británii

Historie československých legionářů bojujících na ruské či italské frontě a ve francouzských jednotkách je již relativně známá, ale málo se ví o našich předcích, kteří stáli v první světové válce po boku britských vojáků. Tuto mezeru nyní vyplňuje kniha historika VHÚ Tomáš Jakla nazvaná Hrdinové z Londýna / Českoslovenští krajané ve Velké Británii v prvním odboji.

Čítať ďalej
  • 07.03. 2017
  • VHÚ Praha

Rakety začaly odjíždět na výročí převratu

S datem 25. února se nepojí jen výročí převzetí moci v Československu komunisty v roce 1948. Dne 25. února 1988 začala Sovětská armáda odvážet z Československa výzbroj 122. raketové brigády. Čtyřicet let poté tak začala událost, která signalizovala příznivou změnu v politice Sovětského svazu a blížící se konec studené války.

Čítať ďalej
  • 01.03. 2017
  • VHÚ Praha

Použití těžkých výsadkových kluzáků

ve Kbelích v létech 1953 až 1956


Je známo, že těžké výsadkové kluzáky prodělaly svůj křest i rozvoj během druhé světové války na různých bojištích. Tedy je logické, že také na těchto zkušenostech chtělo stavět i poválečné československé letectvo, které k tomu činilo praktické kroky. Zatím však byla tato zajímavá oblast historie našeho vojenského letectví ve své komplexní rovině zcela na okraji badatelského zájmu, pouze s jedinou výjimkou. Tou byl nástin problematiky, uvedený v knize Křídla pro vítězství a poválečnou obnovu). Ale i tam byly některé mezery, které se v následujících řádcích pokusím doplnit.

Čítať ďalej
  • 01.03. 2017
  • Ing. Petr Uzsák

Španělské muzeum armády v Toledu a jeho sbírky

Počátky Španělského muzea armády leží v roce 1803, kdy španělský ministerský předseda Manuel Godoy založil Královské vojenské muzeum v Madridu. Rozdělením tohoto prvotního muzea a zrodem dalších příbuzných institucí mezi léty 1827 – 1908 vznikla oddělená muzea dělostřelectva, ženijního vojska, týlu, jezdectva a pěchoty. Ta byla nakonec sloučena v jednotné Vojenské historické muzeum v roce 1932 s umístěním v Madridu, kde mu vyhradili křídlo Salón de Reinos v paláci Buen Retiro. Od roku 2010 sídlí již jako současné Španělské muzeum armády v paláci Alcázar v Toledu, vzdáleném pouhých 71 km od španělské metropole.

Čítať ďalej
  • 23.02. 2017
  • VHÚ Praha

Knižné novinky