Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Armádní generál Tomáš Sedláček

si zachovával vojenskou důstojnost


Ve čtvrtek 10. ledna se v areálu Posádkového velitelství Praha uskutečnil slavnostní nástup jeho příslušníků u příležitosti nedožitých 101. narozenin armádního generála Tomáše Sedláčka. Toto výročí si společně se všemi připomněl i generálmajor Jaromír Zůna, který vojenský útvar navštívil poprvé po uvedení do funkce prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR.

Čítať ďalej
  • 16.01. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

Prezidentův člověk Josef Scheiner

– generální inspektor čs. vojsk


Teprve když se přikročilo k budování ústavního pořádku nové Československé republiky, vyplynuly na povrch některé rozdílné představy o míře zapojení jednotlivých aktérů státní moci do správy země. V této době vznikl úřad generálního inspektora čs. branné moci, jehož prostřednictvím hodlal prezident T. G. Masaryk zvýšit svůj vliv ve vojenské správě.

Čítať ďalej
  • 14.01. 2019
  • VHÚ Praha

Ošetrovanie zbierkových predmetov

VHÚ – VHM v rokoch 2016 – 2018


Ochrana, ošetrovanie a údržba zbierkových predmetov je jednou z hlavných priorít každého múzea. Rovnako to platí aj v prípade Vojenského historického ústavu – Vojenského historického múzea. V priebehu rokov 2016 – 2018 pracovníci VHM, múzejné oddelenie Piešťany a Svidník, systematicky pokračovali v ochrane predmetov kultúrneho dedičstva, uložených v svojich zbierkach.

Čítať ďalej
  • 11.01. 2019
  • VHÚ Bratislava

Komise vojenských tradic a symboliky

VHÚ Praha v roce 2018


Jubilejní rok 2018, který v sobě spojil významné historické výročí českého státu s tradicí jeho ozbrojených sil, byl rovněž bohatý z hlediska náplně činnosti Komise vojenských tradic a symboliky.

Čítať ďalej
  • 10.01. 2019
  • VHÚ Praha

Knižné novinky