Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

74. výročie oslobodenia miest

Partizánske a Topoľčany


Oslavy organizované pri príležitosti 74. výročia oslobodenia miest Partizánske a Topoľčany si v dňoch 26. marca a 1. apríla spolu s hlavnými predstaviteľmi oboch miest, mestských kultúrnych stredísk, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a priamych účastníkov bojov, pripomenuli aj príslušníci 1. mechanizovanej brigády.

Čítať ďalej
  • 02.04. 2019
  • 1. mb

Pozvánka na výstavu

k 100. výročiu úmrtia generála Štefánika


Pozvánka na výstavu Posádkový klub Bratislava Vás srdečne pozýva do priestorov klubu na Dulovom námestí na výstavu fotografií k 100. výročiu úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa koná od 1. apríla do 31. mája 2019.

Čítať ďalej
  • 02.04. 2019
  • Veliteľstvo posádky Bratislava

Oslavy 15. výročia vstupu SR do NATO

Zamestnanci rezortu obrany a profesionálni vojaci si v piatok 29. marca v priestoroch Ministerstva obrany SR slávnostným nástupom pripomenuli 15. výročie vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie. Minister Gajdoš pri tejto príležitosti vyzdvihol aktívne a rešpektované členstvo Slovenska v Aliancii a poďakoval profesionálnym vojakom a civilným zamestnancom ministerstva obrany za ich kvalitné plnenie úloh a tiež reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

Čítať ďalej
  • 01.04. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Třicet let satelitní televize v regionu

Před třiceti léty se na fasádách budov poprvé začaly objevovat satelitní paraboly. Byly jednou z předzvěstí historických změn té doby. Všechny mířily na jeden bod na obloze – na orbitální pozici 19.2 stupňů východně, ze které byl vysílán satelitní signál ze satelitu Astra 1A. V pátek 15. března uplynulo 30. výročí od chvíle, která znamenala začátek éry satelitní televize v regionu střední a východní Evropy.

Čítať ďalej
  • 29.03. 2019
  • Astra

Český vstup do NATO – pohled z USA

Spojené státy americké hrály v 90. létech výraznou roli v hledání nové podoby Severoatlantické aliance. Součástí tohoto procesu bylo v roce 1999 i přijetí České republiky a dalších dvou středoevropských zemí.

Čítať ďalej
  • 29.03. 2019
  • VHÚ Praha

Knižné novinky