Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vojenský fond solidarity opět pořádá

sbírku ke Dni veteránů


Ve dnech 26. října až 22. listopadu organizuje Vojenský fond solidarity tradiční sbírku u příležitosti Dne válečných veteránů. Přispět může i veřejnost: například v Praze budou sbírkové pokladničky k dispozici na vybraných pobočkách kaváren Starbucks.

Čítať ďalej
  • 03.11. 2020
  • Armáda ČR

Vojenskí historici, archivári a múzejníci

v operácii Spoločná zodpovednosť


V dňoch 30. októbra až 1. novembra 2020 sa do organizačne a logisticky najrozsiahlejšej operácie v histórii Ozbrojených síl SR, ktorej úlohou bolo celoplošné pretestovanie obyvateľov Slovenskej republiky, aktívne zapojili aj naši profesionálni vojaci, ktorí sú vyčlenení na plnenie úloh Vojenského historického ústavu.

Čítať ďalej
  • 03.11. 2020
  • VHÚ Bratislava

Vojenský historický ústav k Vám domov LXXV.

Motocykel Jawa 50


Motocykel Jawa 50 je ľahký cestný moped československej produkcie, ktorého koncepcia vznikla v období päťdesiatych rokov minulého storočia. Prvý nákres mopedu vyhotovil Josef Jozíf ešte v roku 1947, motor navrhoval Jan Křivka.

Čítať ďalej
  • 30.10. 2020
  • VHÚ Bratislava

Na prodej jsou další řopíky a bunkry

V úterý 27. října 2020 bylo vyhlášeno v letošním roce poslední výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku Ministerstva obrany.

Čítať ďalej
  • 30.10. 2020
  • Ministerstvo obrany ČR

Jakeš realista aneb První kroky

ke zkrácení vojenské služby v roce 1989


Ne všechny revoluční změny mají počátek v listopadu 1989. Asi málo známý je fakt, že první krok k dlouho očekávanému rozhodnutí o zkrácení základní vojenské služby bylo učiněno již v létě a na podzim 1989. A inicioval jej možná nečekaný politik.

Čítať ďalej
  • 30.10. 2020
  • VHÚ Praha

Knižné novinky