Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Policejní prezident ocenil historiky z VHÚ

Konference policejních historiků, pořádaná každoročně Muzeem Policie České republiky, se v roce 2020 konala již popatnácté. Její pořádání zkomplikovala probíhající pandemie koronaviru Covid-19.

Čítať ďalej
  • 05.10. 2020
  • VHÚ Praha

76. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

a Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie


Dňa 6. októbra 2020 si pripomenieme Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 76. výročie Karpatsko-duklianskej operácie, ktorou sa začalo priame oslobodzovanie Československa. Karpatsko-duklianska operácia, ktorá bola útočnou operáciou vojsk 38. armády 1. ukrajinského frontu maršala I. S. Koneva a časti síl 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu genplk. I. J. Petrova, bola jednou z najťažších na našom území a vyžiadala si veľké obete.

Čítať ďalej
  • 02.10. 2020
  • VHÚ Bratislava

Strakoničtí vojáci oslavili sté výročí

obrany proti letadlům


Hned dvě významná jubilea oslavili vojáci ve čtvrtek 1. října v posádce 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích. Sté výročí obrany proti letadlům a 60 let od vzniku protivzdušné obrany u pozemního vojska si společně se strakonickými vojáky připomněli představitelé Ministerstva obrany a Armády ČR.

Čítať ďalej
  • 02.10. 2020
  • 25. plrp

Oznam pre návštevníkov bádateľne

Vojenského historického archívu v Bratislave


Vážení bádatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. októbra 2020 sa zmysle odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 sa menia podmienky vstupu pre verejnosť do bádateľne Vojenského historického archívu v Bratislave.

Čítať ďalej
  • 01.10. 2020
  • VHÚ Bratislava

Vojenský historický ústav k Vám domov LXXI.

Rakúsko-uhorská 8mm pechotná puška Mannlicher model 1895


Rakúsko-uhorská 8mm pechotná puška Mannlicher model 1895 bola do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea zaradená v roku 1982 prevodom z Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti v Banskej Bystrici. V súčasnosti je umiestnená v priestoroch Centrálnej expozície Múzejného oddelenia Svidník. V časti, ktorá dokumentuje udalosti na území dnešného východného Slovenska v priebehu prvej svetovej vojny.

Čítať ďalej
  • 30.09. 2020
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky