Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vojenský historický ústav k Vám domov CV.

Československá vojenská pamätná medaila a sovietsky rad vlasteneckej vojny


Hrdinstvo príslušníkov československého zahraničného odboja počas druhej svetovej vojny bolo ocenené mnohými vyznamenaniami a medailami. Udeľovala ich nielen československá exilová vláda, ale aj krajiny, v ktorých pôsobili.

Čítať ďalej
  • 09.04. 2021
  • VHÚ Bratislava

Video z rekonstrukce Armádního muzea Žižkov

Vojenský historický ústav Praha nabízí další videoukázky z probíhající rekonstrukce budovy Armádního muzea Žižkov. Prohlédnout si můžete prostor nového zadního vstupu do muzea, sály věnované 18. a 19. století, moderní technologické rozvody a také nově restaurovaná okna. Videoukázku najdete pod tímto textem.

Čítať ďalej
  • 08.04. 2021
  • VHÚ Praha

76. výročie oslobodenia Nitry

Dňa 30. marca 2021 sa pri Pamätníku osloboditeľov v Nitre za prísnych protiepidemiologických opatrení konalo symbolické spomienkové stretnutie pri príležitosti 76. výročia oslobodenia mesta Nitra.

Čítať ďalej
  • 07.04. 2021
  • plrb

Kongres utlačovaných národů

rakousko-uherských, v dubnu roku 1918 v Římě


Jaro a léto 1918 byly poznamenány zejména těžkými boji na západní frontě, v nichž Německo, jež si díky brestlitevskému míru uvolnilo ruce na východě, vsadilo vše na jednu kartu a sérií mohutných ofenzív se pokusilo rozhodnout vleklou válku.

Čítať ďalej
  • 06.04. 2021
  • VHÚ Praha

Knižné novinky