Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Identifikačná karta pre zahraničný

letecký personál (AC 2 Mikuláš Grofčík)


Identity Card for Foreign Air Personnel – identifikačná karta pre zahraničný letecký personál – bola osobným dokladom príslušníkov zahraničného leteckého personálu britského Kráľovského letectva všetkých hodností, ktorý bol vydávaný na predpísanom tlačive (Form 1250 (F)). Štátna príslušnosť vojaka bola otlačená na prednej strane dokladu.

Čítať ďalej
  • 25.01. 2023
  • VHÚ Bratislava

Múzeum SNP získalo viac ako 3 milióny eur

Použije ich na rekonštrukciu priestorov a obnovu pamätníkov


Múzeum SNP v Banskej Bystrici vďaka spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky získalo v pozícii priameho prijímateľa celkovo 3 322 000 eur. Ide o financie z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Prostriedky použije na obnovu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok: Pamätníka SNP a vypálenej obce Kalište.

Čítať ďalej
  • 24.01. 2023
  • Ministerstvo obrany SR

Do třetice předměty s příběhem

z Armádního muzea Žižkov


Vojenský historický ústav Praha se v novém článku věnuje dalším čtyřem „předmětům s příběhem“, které pocházejí z období od druhé světové války do současnosti. Jedná se pistoli sovětské výroby, kterou používal Otakar Jaroš, část střechy z dómu v Hirošimě, kousky měsíční horniny získané posádkou Apolla 11 a přilbu a osobní známku českého vojáka z Afghánistánu Jiřího Schamse.

Čítať ďalej
  • 23.01. 2023
  • VHÚ Praha

Dejepis „trochu inak“ a spomienkové stretnutia

pri príležitosti 78. výročia oslobodenia Svidníka


Z hľadiska priebehu vyučovacieho procesu predstavoval 18. január 2023 pre viac ako dvesto žiakov piatich základných škôl sídliacich v meste Svidník aspoň „chvíľkové“ vybočenie zo štandardne zabehnutých koľají.

Čítať ďalej
  • 23.01. 2023
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky