Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Stretnutie príslušníkov bývalého VSVaP OS SR

Dňa 24. 11. 2017 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnilo 2. stretnutie príslušníkov bývalého Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR (VSVaP OS SR). Na podujatí sa stretlo viac ako sto bývalých kolegov a pozvanie prijali aj traja bývalí velitelia SVaP OS SR, generálmajor v. v. Peter Vojtek, generálmajor v. v. Miroslav Kováč a brigádny generál Martin Stoklasa.

Čítať ďalej
  • 20.12. 2017
  • ÚLZ

Pietní akt k uctění památky amerických letců

V pondělí 18. prosince 2017 se v obci Bystrovany uskutečnila vzpomínková akce k uctění památky sedmi amerických letců bombardéru Boeing B-17G Flying Fortress „Slip Stream“, kteří byli sestřeleni německými stíhači.

Čítať ďalej
  • 19.12. 2017
  • 22. zVrL

VHÚ Bratislava podporuje duálne vzdelávanie

Vojenský historický ústav Bratislava si uvedomuje dôležitosť duálneho vzdelávania ako kľúčového segmentu odborného vzdelávania mladej generácie, ktoré pripravuje študentov stredných odborných škôl priamo pre potreby trhu práce. Z tohto dôvodu uzatvoril so Súkromnou strednou odbornou školou sídliacou na Exnárovej ulici v Bratislave dohodu o vzájomnej spolupráci a pomoci.

Čítať ďalej
  • 18.12. 2017
  • VHÚ Bratislava

Projekt Československé obce legionářské

pečuje o válečné veterány již osm let


V konferenčním sále Domu armády Praha se ve středu 6. prosince uskutečnilo pravidelné setkání krajských koordinátorů a terénních pracovníků Československé obce legionářské (ČsOL) s náměstkyní ministra obrany Alenou Netolickou a ředitelem odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany plukovníkem gšt. Eduardem Stehlíkem. Za dlouholetou práci terénního pracovníků ČsOL byl oceněn Jindřich Černý z Ústí nad Labem.

Čítať ďalej
  • 15.12. 2017
  • Ministerstvo obrany CR

Veteráni se sešli se zástupci MO ČR a AČR

Váleční veteráni se ve středu 29. listopadu v pražském hotelu DAP slavnostně setkali s představiteli Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR. Akci pořádalo vedení Československé obce legionářské.

Čítať ďalej
  • 12.12. 2017
  • Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky