Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

122. výročí narození generála Ludvíka Svobody

Mlhavá sobota 25. listopadu 2017 se stala dnem pietního shromáždění v Hroznatíně v okrese Třebíč k 122. výročí narození armádního generála Ludvíka Svobody. Tento pietní akt probíhá každý rok a vždy se ho účastní stovky lidí z celé ČR i ze zahraničí. Nejinak tomu bylo i letos, kdy i přes mimořádně nevlídné počasí dorazilo uctít památku velkého bojovníka za svobodu minimálně 500 lidí.

Čítať ďalej
  • 01.12. 2017
  • 22. zVrL

Potomci válečného hrdiny Josefa Ocelky

si prohlédli letoun nesoucí jméno jejich předka


V sobotu 25. listopadu hostila letecká základna ve Kbelích neobvyklou návštěvu z Brna. Desetičlenný rod, potomci slavného válečného hrdiny generálmajora Josefa Ocelky, DFC, navštívil leteckou základnu s možností prohlédnout si letoun Airbus A319 CJ, který nese jméno právě slavného velitele 311. československé bombardovací perutě Britského královského letectva (RAF).

Čítať ďalej
  • 30.11. 2017
  • 24. zDL

Koňské plynové masky v létech 1933 - 1938

V průběhu Světové války velmi často docházelo k použití chemických zbraní. Proti těmto „novým“ bojovým prostředkům zpočátku neexistovala účinná ochrana. K likvidaci protivníka byly především využívány průmyslové škodliviny, v pozdější době nahrazené cíleně vyvinutými látkami jako například Tabun, Soman, Sarin a VX. Poměrně často docházelo i k použití chloru, který se přeléval po bojišti jako hustá mlha, vléval se do zákopů a leptal měkké sliznice. Do těla vnikal dýchacím ústrojím a ničil respirační cesty. Další hojně užívanou bojovou otravnou látkou se stal Yperit.

Čítať ďalej
  • 30.11. 2017
  • Jaroslav Špitálský

25. narodeniny vrtuľníkového krídla Prešov

V kalendári každej organizácie sú isté výnimočné dni, ktoré sa natrvalo zapíšu do jej histórie. Takým dňom bol pre Vrtuľníkové krídlo Prešov 23. november 1992, keď rozhodnutím Rady obrany ČSFR vznikla na vojenskom letisku v Prešove 4. letecká základňa a 4. vrtuľníkový pluk.

Čítať ďalej
  • 30.11. 2017
  • vkpo

Létali za císaře pána

Štábní kapitán polní pilot letec Jindřich Kostrba, 3. část - dokončení


(BO / FP Hptm. Heinrich Kostrba)


Konec předposledního roku Velké války zastihl Hptm. Jindřicha Kostrbu u „blátošlapů“ na sočské frontě. Tam byl 4. prosince 1917 zraněn. Zlomenina kloubu křížové kosti si vyžádala léčení a následnou rehabilitaci skoro devíti měsíců v Praze. Na frontu se již nedostal a 1. září 1918 byl po vyléčení přeložen k místní vojenské policii.

Čítať ďalej
  • 29.11. 2017
  • Bohumír Kudlička

Knižné novinky