Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Sté výročí vzniku Československé republiky

V těchto dnech si připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky. Československý stát se zrodil jako odraz a naplnění touhy i vůle českého národa i národně uvědomělých Slováků po samostatnosti. Sama o sobě by se ovšem pouhá vůle lidu ve vlasti mohla ukázat nedostatečnou.

Čítať ďalej
  • 24.10. 2018
  • VHÚ Praha

Zrod Československej republiky v roku 1918

Vznik Československej republiky na troskách habsburskej monarchie v roku 1918 predstavuje kľúčový moment v moderných dejinách Slovenska. Týmto štátoprávnym aktom boli vytvorené priaznivé podmienky na všestranný a dovtedy nepoznaný civilizačný vzostup Slovákov. Slovenský národ sa v konštituovanom štáte stal národom štátotvorným, pričom táto kvalitatívna zmena mala mimoriadne pozitívny vplyv na rozvoj slovenského školstva, vedy, kultúry a ďalších oblastí spoločenského života.

Čítať ďalej
  • 24.10. 2018
  • VHÚ Bratislava

Vojenskí múzejníci prispeli k oslavám

100. výročia vzniku Československa


Vojenský historický ústav Bratislava od začiatku roka 2018, v ktorom si pripomíname významné historické výročia, pripravil niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských aktivít určených pre širokú veřejnost.

Čítať ďalej
  • 19.10. 2018
  • VHÚ Bratislava

Výstava 100 let armády

před Generálním štábem v Praze 6


Při příležitosti blížícího se 100. výročí založení Československé republiky byla ve čtvrtek 18. října slavnostně zahájena výstava věnovaná sto letům existence naší armády. Výstavu připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Generálním štábem Armády České republiky, v úvodu výstavy hovořil i náčelník Generálního štábu AČR, generálporučík Aleš Opata.

Čítať ďalej
  • 18.10. 2018
  • VHÚ Praha

Výstava ve Staré aerovce

přibližuje historii firmy Letov


Ve velkém hangáru v areálu Staré aerovky v Praze Letňanech, kde má stálou expozici Letecké muzeum Kbely, byla otevřena speciální výstava mapující sto let existence letecké firmy Letov. Výstavu pořádá Vojenský historický ústav Praha a společnost Latécoère, která po roce 2000 převzala někdejší výrobní závody Letovu.

Čítať ďalej
  • 17.10. 2018
  • VHÚ Praha

Knižné novinky