Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Sto let vojenského archivnictví

Ve čtvrtek 23. května se v konferenčním sále Domu armády Praha uskutečnilo pod záštitou ministra obrany Lubomíra Metnara slavnostní shromáždění k 100. výročí založení vojenského archivnictví. Setkání se zúčastnil náměstek ministra obrany Antonín Rada, poradkyně NGŠ AČR brigádní generálka Lenka Šmerdová, bezpečnostní ředitel MO Vlastimil Dušátko, zástupci partnerských vojenských archivů států V4, archivní obce České republiky a další významní hosté.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

První vojenské operace Evropské unie

a účast Armády České republiky


Prvního května jsme si připomněli 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. O možnosti rozšíření jednala unie na svém zasedání v Kodani v červnu 1993.

Čítať ďalej
  • 22.05. 2019
  • VHÚ Praha

Winston Churchill a Karel Kinský

v příběhu jedné knihy


Ve fondu knihovny Vojenského historického ústavu Praha se pod signaturou II B 6092 nachází svazek s názvem The Story of the Malakand Field Force. V knize je zpracován příběh britského vojenského tažení proti bouřícím se kmenům na území dnešního severozápadního Pákistánu v létě a na podzim 1897.

Čítať ďalej
  • 22.05. 2019
  • VHÚ Praha

Noc múzeí a galérií vo VHÚ – VHM

Vojenský historický ústav Bratislava sa 18. mája 2019 prostredníctvom Vojenského historického múzea Piešťany zapojil do 15. ročníka celoeurópskeho podujatia s názvom ,,Noc múzeí a galérií 2019“. Cieľom tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, bolo v čo najväčšej možnej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany a šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy. Tak ako aj v uplynulých rokoch sa toto kultúrno-spoločenské podujatie uskutočnilo pod záštitou ministra obrany SR Petra Gajdoša.

Čítať ďalej
  • 22.05. 2019
  • VHÚ Bratislava

Vojaci pomáhali v expozícii VHM Piešťany

Úvod kalendárneho roka 2019 sa opäť niesol v prípravách Stálej expozície Vojenského historického múzea Piešťany na nadchádzajúcu letnú múzejnú sezónu. V expozícii bola dokončená ďalšia časť vonkajšej expozície, na ktorej je prezentovaná zbierka leteckej techniky.

Čítať ďalej
  • 22.05. 2019
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky