Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Byl váš pradědeček v armádě?

Pátrejte v archivu s pomocí odborníků


Michael Černý z Prahy je již řadu let v důchodu. Je kapitánem ve výslužbě, dělostřelcem a milovníkem vojenské historie a zejména pak starých, vojenských map. Při pátrání po stopách svého strýce, Josefa Černého, se obrátil na Vojenský ústřední archiv. Díky zdejším odborníkům se podařilo dohledat značnou část jeho vojenského života i seznámit se s průběhem služby v zahraničí za 2. světové války.

Čítať ďalej
  • 10.03. 2020
  • Ministerstvo obrany ČR

Výstava Boje o Slovensko v roku 1919

a Francúzska vojenská misia


Výstava Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia vznikla v roku 2019 pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do Československej republiky.

Čítať ďalej
  • 10.03. 2020
  • VHÚ Bratislava

Sdružení výkonných parašutistů

ve třetí republice a převrat 1948


Komunistická propaganda vytvořila z příslušníků výsadkových skupin na Západě jakousi jednolitou masu oddaných služebníků londýnské exilové vlády, bojujících v žoldu buržoazie za návrat politických poměrů předmnichovské republiky. Skutečnost však byla od tohoto tvrzení na hony vzdálená.

Čítať ďalej
  • 09.03. 2020
  • VHÚ Praha

Význam dělostřelectva se ani po 75 létech nemění

Váleční veteráni v čele s generálmajorem Miloslavem Masopustem si v pátek před budovou Generálního štábu v pražských Dejvicích připomněli 75. výročí bojů u Jasla. Boj pěti dělostřeleckých pluků u tohoto polského městečka představuje největší a nejúspěšnější operaci v celé historii našeho dělostřelectva.

Čítať ďalej
  • 09.03. 2020
  • Armáda ČR

Vzpomínka na posádku B-17G ve Vísce

V letošním roce si připomeneme již 75 let od konce 2. světové války. Dva měsíce před jejím koncem se nad Frýdlantskem objevil hořící americký bombardér Boeing B-17G Flying Fortress, s obrovským hlukem přeletěl Vísku a zřítil se k zemi.

Čítať ďalej
  • 05.03. 2020
  • Občanské sdružení Víska

Knižné novinky