Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vychází nová Hobby Historie 37

Vážení čtenáři, v těchto dnech vychází první letošní číslo časopisu Hobby Historie s pořadovým číslem 37. Jako vždy přináší řadu zajímavých článků s mnohdy doposud nepublikovanými fotografiemi.

Čítať ďalej
  • 22.02. 2017
  • Hobby Historie

Zemřel válečný veterán Bedřich Utitz

Ve věku nedožitých 97 let zemřel v pondělí 13. února kapitán v. v. Bedřich Utitz. Jako člen čs. zahraniční armády na Středním východě se zúčastnil obrany Tobruku, v řadách čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii pak i obléhání Dunkerque. Bedřich Utitz byl také spoluzakladatelem samizdatového nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem a nositelem Řádu T. G. Masaryka.

Čítať ďalej
  • 21.02. 2017
  • Ministerstvo obrany ČR

311. československá bombardovací peruť

Dne 10. února 2017 proběhla na náměšťské základně zajímavá přednáška o 311. československé bombardovací peruti. Její přínos spočívá také v tom, že základna je pokračovatelem tradic, které vycházejí z práce předchůdců 311. čs. bombardovací perutě RAF. Celou přednášku poutavě vedl pan Filip Procházka, který je předsedou klubu vojenské historie 276th Sqdn a atmosféru umocnil i tím, že přišel v dobové uniformě palubního střelce RAF v hodnosti seržanta.

Čítať ďalej
  • 21.02. 2017
  • 22. zVrL

Zimní strasti hloubkového průzkumu

Mezi málo známé kapitoly z historie čs. jednotek na východní frontě v letech 2. světové války patří akce hloubkového průzkumu 1. čs. armádního sboru na Slovensku. Tento úkol plnila Rota ZU, podřízená 2. (zpravodajskému) oddělení sboru, kterému velel štábní kapitán František Sedláček.

Čítať ďalej
  • 16.02. 2017
  • VHÚ Praha

Komise tradic a symboliky v uplynulém roce

Jednou z významných aktivit Vojenského historického ústavu Praha je také činnost Komise vojenských tradic a symboliky. Komise působí jako poradní orgán ředitele VHÚ v oblasti vojenské symboliky a v průběhu uplynulého roku 2016 plnila úkoly tvůrčí a konzultační povahy ve všech hlavních oblastech své činnosti - ve faleristice, vexilologii a znakotvorbě.

Čítať ďalej
  • 14.02. 2017
  • VHÚ Praha

Knižné novinky