Hobby Historie

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Tretie výročie tragickej smrti pri Hradisku

Dňa 27. júla si príslušníci vrtuľníkového krídla uctili pamiatku zosnulého kolegu-pilota kpt. Richarda Sépiho, ktorý tragicky zahynul dňa 28. 7. 2015 počas pádu vrtuľníka Mi-17M (ev. č. 0812), pri okraji lesa 1,5 km severozápadne od obce Hradisko.

Čítať ďalej
  • 02.08. 2018
  • vkpo

Spomienka na Ota Chudého

vynikajúceho navigátora ČSA a horolezca


Vážení leteckí a horolezeckí priatelia. V nedeľu 29. júla uplynulo desať rokov, čo sme sa rozlúčili s veľkým milovníkom lietania a horolezectva, vynikajúcim navigátorom ČSA, členom LHS, členom THS, fotografom a naším priateľom Otom Chudým.

Čítať ďalej
  • 27.07. 2018
  • Ján Petrík

Vojaci opäť pomáhali pri odbornom ošetrovaní

historickej vojenskej techniky


V duchu pokračujúcej tradície aj v prvom polroku roku 2018 príslušníci Ozbrojených síl SR pomáhali Vojenskému historickému múzeu (VHM). Napríklad profesionálni vojaci z brigády bojového zabezpečenia pomáhali s prípravami expozície múzea na celoslovenské kultúrno-spoločenské podujatie Noc múzeí a galérií, s opravami a defektáciou veľkorozmernej vojenskej techniky a pri jej prepravách.

Čítať ďalej
  • 20.07. 2018
  • VHÚ Bratislava

Odišiel PhDr. Vojtech Dangl, CSc.

Veľký muž slovenskej vojenskej historickej vedy


Dňa 8. júla 2018 vo veku 81 rokov zomrel jeden zo spoluzakladateľov systematického vedeckého výskumu vojenských dejín Slovenska PhDr. Vojtech Dangl, CSc., ktorého profesijný život bol na dlhých 35 rokov bytostne spätý so slovenským Vojenským historickým ústavom.

Čítať ďalej
  • 16.07. 2018
  • VHÚ Bratislava

Knižné novinky