Behom oslobodenia môžu športovci prispieť

na projekty Vojenskej podpornej nadácie


Slovensko sa tento rok prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie pridá k českej iniciatíve občianskych združení Vlčie maky a Rozbeháme Česko, ktoré od 5. do 9. mája 2021 organizujú druhý ročník podujatia s názvom „Beh oslobodenia“.

Jeho cieľom je pripomenúť si 76. výročie oslobodenia a porážku nacizmu. Výťažok zo štartovného bude využitý v prospech účastníkov boja za národné oslobodenie, novodobých veteránov a na s nimi súvisiace ciele Vojenskej podpornej nadácie.

„S tohtoročným Behom oslobodenia sa spája aj výzva, aby si bežci naplánovali trasy smerom k vojnovým pamätníkom alebo iným pietnym miestam protifašistického boja a cestou im tak vzdali úctu či už poklonením sa, alebo položením kytičky kvetov,“ priblížil správca Vojenskej podpornej nadácie Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.

Minimálny poplatok za registráciu na Slovensku sú 4 eurá. Zaregistrovaní účastníci dostanú na e-mailovú adresu štartovné číslo a po odbehnutí trasy a potvrdení behu prostredníctvom aplikácie aj diplom, medaila im príde poštou. V prípade, že by sa účastník medaily vzdal, náklady na ňu sa pridajú k výške jeho daru. Finančné prostriedky získané zo štartovného zo Slovenska organizátor podujatia prevedie na Vojenskú podpornú nadáciu.

Informácie o registrácii sú dostupné na www.myteporazime.cz.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: www.myteporazime.cz

Knižné novinky