Vojenský historický ústav k Vám domov CV.

Československá vojenská pamätná medaila a sovietsky rad vlasteneckej vojny


Hrdinstvo príslušníkov československého zahraničného odboja počas druhej svetovej vojny bolo ocenené mnohými vyznamenaniami a medailami. Udeľovala ich nielen československá exilová vláda, ale aj krajiny, v ktorých pôsobili.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Vojenský historický ústav Bratislava
Foto: Vojenské historické muzeum Piešťany

Knižné novinky