Vojenský historický ústav k Vám domov XCIII.

Slováci na bojiskách druhej svetovej vojny


1. československá pešia divízia vo Francúzsku
Najviac českých a slovenských emigrantov, odhodlaných zapojiť sa do zahraničného odboja, sa v druhej polovici roka 1939 sústredilo vo Francúzsku, kde perspektívu výstavby československého vojska umocňovala prítomnosť značného množstva krajanov.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov
Foto: VHA Bratislava, zbierka autora

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 3/2020 (upravené)

Knižné novinky