Generál Opata: Maurice Pellé má

pevné místo v historii naší armády


Představitelé Armády České republiky v čele s náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou si připomněli sto let od okamžiku, kdy skončila zásadní éra budování ozbrojených sil.

V lednu 1921 ukončil své působení v Československu francouzský generál Maurice César Joseph Pellé, historicky první náčelník Hlavního štábu československé branné moci, předchůdce současného Generálního štábu AČR. Generál Pellé během necelých dvou let vybudoval základy moderní armády.

„Celá francouzská vojenská mise bez diskuse položila základy moderní armády. Děkovat můžeme právě generálu Pellému, který svůj úkol příkladně splnil. Dokázal prosadit svoji vizi fungování armády, má tak pevné místo v její historii,“ ocenil přínos generála Pellého generál Aleš Opata.

Tuto významnou historickou událost si připomněli i zástupci Ministerstva zahraničních věcí, kteří položili na památku generála Pellého v prostoru budovy generálního štábu kytici.

Zkušený voják
Generál Pellé přišel do Prahy v únoru 1919 už jako zkušený voják, prověřený boji na frontách první světové války. Celá francouzská mise dorazila na pozvání československé vlády a Pellé byl jmenován náčelníkem dosud neexistujícího generálního štábu, který začal od základu budovat. Podílel se také na organizaci Ministerstva národní obrany nebo vojenského školství. Sám pocházel z rodiny důstojníka a před československým angažmá působil například jako vojenský atašé v Berlíně.

Původně měla mít mise především poradní roli, ale vše změnil konflikt Československa s Maďarskou republikou rad na jaře 1919. Mise se tak v podstatě přeměnila z poradního orgánu na štáb nejvyššího velitele a řada důstojníků převzala velitelské funkce. Konflikt skončil před rozhodujícími boji uzavřením podmínek vyplývajících z mírové konference. Pellé se výjimečně osvědčil a získal si velkou popularitu.

Po odchodu z Československa se stal generál Pellé francouzským nejvyšším komisařem pro oblast Středního východu. Zemřel v roce 1924 ve francouzském Toulonu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Jan Charvát
Foto: prap. Petr Dohnal, Armáda ČR

Knižné novinky