Vojenský historický ústav k Vám domov LXXXVI.

Peruť so zástavou


311. česko-slovenská bombardovacia peruť Kráľovských vzdušných síl Veľkej Británie bola jedinou spomedzi našich perutí RAF s vlastnou bojovou zástavou.

Po porážke Francúzska v máji 1940 sa politické a vojenské centrum čs. zahraničného odboja presunulo do Veľkej Británie, ktorá jediná v západnej Európe odolávala nemeckému tlaku. Ale aj Kráľovské vzdušné sily Veľkej Británie (Royal Air Force) boli po predchádzajúcich bojoch vo Francúzsku značne poškodené, potrebovali predovšetkým pilotov.

V zbernom tábore Innsworth sa z čs. letcov evakuovaných z Francúzska začala vytvárať bombardovacia skupina, ktorá bola v júli 1940 premiestnená do Cosfordu a doplnená o letcov evakuovaných zo severnej Afriky.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Mgr. Viera Jurková, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 3/2020

Knižné novinky