Vojenský historický ústav k Vám domov LXXX.

120-mm samohybný mínomet


Vývoj 120-mm samohybného mínometu sa začal v roku 1980 v národnom podniku Konštrukta Trenčín. Označenie PRAM vychádza z projektového názvu PRAporný Mínomet.

Prvé dva vzorové kusy boli vyrobené v ZŤS Dubnica nad Váhom v roku 1982. Do roku 1985 sa konali vojskové skúšky. Potom v rokoch 1985 – 1990 bolo v ZŤS Dubnica nad Váhom vyrobených dovedna 12 kusov, ktoré boli zavedené do výzbroje Československej armády pod označením 120- mm samohybný mínomet vz. 85 PRAM-S, skrátene 120-mm ShM PRAM-S.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Martin Miklan, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 6/2018

Knižné novinky