Výstava „Sto let pod značkou ČVUT“

připomene sté výročí reorganizace univerzity


Ve dnech 30. listopadu 2020 až 4. ledna 2021 si můžete v budově ČVUT-CIIRC v přízemí prohlédnout výstavu ke 100. výročí reorganizace školy a používání názvu ČVUT „Sto let pod značkou ČVUT“. Na posterech budou představeny reprezentativní dokumenty zachycující vývoj školy i její administrativy. Výstavu připravil Archiv ČVUT.

Reorganizace České vysoké školy technické, jejíž předchůdkyní byla nejprve společná, poté současně s německou polytechnikou fungující česká polytechnika, znamenala její přeměnu v moderní technickou univerzitu, jež se stala vizitkou mladé Československé republiky, a přispěla ke zvýšení její prestiže.

Teprve v roce 1929 se definitivně ustálil svazek sedmi vysokých škol – Vysoké školy inženýrského stavitelství, Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství, Vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství, Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství, Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství, Vysoké školy speciálních nauk a Vysoké školy obchodní.

V éře první republiky až do uzavření vysokých škol dne 17. listopadu 1939 vedle sebe stále existovaly dvě školy – ČVUT a Německá vysoká škola technická. Německá technika byla definitivně zrušena dekretem prezidenta republiky z 18. října 1945.

Na výstavě „Sto let pod značkou ČVUT“ uvidíte i další zajímavé momenty z historie ČVUT.

Kontaktní osoba: Kamila Mádrová

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: České vysoké učení technické v Praze /r

Knižné novinky