Přehledně a souhrnně: čeští vojáci

v novodobých zahraničních operacích


Jednou z klíčových rolí Armády České republiky je v současnosti působení v zahraničních operacích. Po roce 1990 se činnost českých vojáků mimo naše území zásadním způsobem rozšířila a do dnešních dní působili příslušníci AČR v třech desítkách zemí celého světa.

Na odkazu – ZDE naleznete přehled operací a akcí (text je průběžně aktualizován), kterými čeští vojáci v minulých desetiletích prošli.

Text: Petr Janoušek, VHÚ Praha
Foto: Armáda ČR via Vojenský historický ústav Praha

Knižné novinky