Zanedbaná infraštruktúra ohrozuje aj takmer

100-ročné pamäte vojenského archívu v Trnave


Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v rámci pracovného programu navštívil Vojenský archív – centrálnu registratúru v Trnave. Ako už pri mnohých útvaroch a súčastiach rezortu obrany, aj tu spolu so štátnym tajomníkom rezortu Marianom Majerom skonštatovali, že infraštruktúra si bude vyžadovať investície do rekonštrukcie. Archív pritom spravuje historické spisy, ktorých rad by mal celkovú dĺžku viac ako 33,29 km.

„Vojenský archív v Trnave sídli v historickom komplexe bývalej trnavskej univerzity z roku 1615. Tento objekt má bohatú históriu – napríklad v roku 1944, keď tu sídlila Trnavská posádka odtiaľto odišlo do Slovenského národného povstania 3500 bojovníkov. Ide o národnú kultúrnu pamiatku s veľmi cenným obsahom, preto budeme hľadať všetky dostupné spôsoby, ako pomôcť jej súčasnému stavu,“ prisľúbil minister obrany SR Jaroslav Naď.

V priestoroch trnavského vojenského archívu sú napríklad uložené osobné spisy obyvateľov Československa do rozdelenia spoločného štátu. Konkrétne ide o generálov, dôstojníkov a práporčíkov od roku narodenia 1906 a mužstva a poddôstojníkov od roku narodenia 1921. Okrem toho sú súčasťou archívu aj spisy osobností protifašistického odboja a tiež vzácna kópia osobného spisu gen. Milana Rastislava Štefánika.

Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes navštívil aj hotel Granit Piešťany, kde sa stretol s manažmentom hotela. Hovorili spolu o možnostiach podpory rezortného zariadenia s cieľom zlepšiť služby pre zákazníkov – tak profesionálnych vojakov, ako aj verejnosti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR – KOd

Knižné novinky