Vojenský historický ústav k Vám domov LXX.

Útočný nôž vz. 75


Útočný nôž vz. 75 je klasifikovaný ako osobná zbraň jednotlivca. V čase svojho vzniku a zavedenia bol určený pre prieskumné, výsadkové, letecké a iné špeciálne jednotky na sebaobranu a na tiché zneškodnenie protivníka. Pri výsadkových a leteckých jednotkách bol určený aj na odstraňovanie porúch na padáku pri zoskokoch.

Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia sa ministerstvo národnej obrany rozhodlo nahradiť síce obľúbený, ale zastaraný nôž VO-7. Úlohu prevzali zamestnanci Výskumného ústavu 010 Slavičín v spolupráci s národným podnikom MIKOV v Mikulášoviciach, kde prebiehala výroba nožiarskeho tovaru.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Mgr. Tomáš Hanich, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 9/2016

Knižné novinky