Dramatické dny v září 1938

a ústup z nejsevernějších kasáren


Město Rumburk se sice do české vojenské historie zapsalo především 21. května 1918 známou vojenskou vzpourou českých příslušníků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády, ale za zmínku stojí i příběh vojáků rumburské posádky během dramatického září 1938, kdy zde byl III. prapor terezínského pěšího pluku 42.

Ten od roku 1924 sídlil v tehdejším Československu jako nejsevernější vojenský útvar v dnes již neexistujících kasárnách v prostoru mezi dnešními ulicemi Slévačská a Královská.

Celý text a další fotografie naleznete – ZDE.

Text: Jindřich Marek, VHÚ Praha
Foto: Vojenský historický ústav Praha

Knižné novinky