Vojenský historický ústav k Vám domov LXII.

Generál I. triedy Ferdinand Čatloš


Narodil sa 17. októbra 1895 v Liptovskom Svätom Petri, v rodine murára – staviteľa Michala Čatloša a jeho manželky Márie, rodenej Madulovej, ako najstarší z desiatich súrodencov. Po ukončení štvorročnej meštianskej školy v Liptovskom Sv. Mikuláši začal študovať vo Vyššej obchodnej škole v Kežmarku.

V tomto mestečku sa už ako stredoškolský študent angažoval v slovenskom národnom hnutí, bol členom slovenského samovzdelávacieho spolku „Mor ho!“ Za národnú činnosť ho zo štúdií pred maturitou vylúčili. Tie sa mu napokon podarilo dokončiť v Dolnom Kubíne.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Miloslav Čaplovič, VHÚ Bratislava
Foto: VHA Bratislava

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 6/2007

Knižné novinky