Cvičení s velitelstvím 2. vojenského okruhu

a 4. střeleckého sboru


Ve dnech 15. – 21. července 1957 proběhlo armádní dvoustranné dvoustupňové velitelsko-štábní cvičení v terénu s pojítky s veliteli a štáby 2. vojenského okruhu a 4. střeleckého sboru s jejich podřízenými svazky.

Pro stranu ZÁPADNÍ (4. ss) bylo určeno téma organizace a provedení nové útočné operace s průlomem spěšně zaujaté obrany nepřítele v operační hloubce a pro stranu VÝCHODNÍ (2. VO) organizace a vedení obranné operace na částečně připraveném obranném pásmu v operační hloubce při průlomu silným uskupením mechanizovaných vojsk nepřítele s následujícím přechodem do protiútoku.

Celý článek a další fotografie naleznete – ZDE.

Text: Jan Šach, VHÚ Praha
Foto: Vojenský historický ústav Praha

Knižné novinky