Vojenský historický ústav k Vám domov LX.

Generál I. triedy Alexander Čunderlík


Za Slovenského štátu najstarší generál slovenskej armády, osudy ktorého nie sú verejnosti až také známe, ako napríklad osudy jej ďalších vojenských pohlavárov. Bez ohľadu na režim, ktorému slúžil, patril k jedným z významnejších postáv vojenských dejín Slovenska.

Celý text nájdete – TU.

Text: Alexej Maskalík, VHÚ Bratislava
Foto: VHA Bratislava

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 7/2007

Knižné novinky