Vojenský historický ústav k Vám domov XLXII.

Generálmajor v. v. Ján Juraj Stanek


Narodil sa 4. 6. 1909 v Hrušovanoch v okrese Topoľčany. Do československej brannej moci bol zaradený 1. 10. 1929 v pešom pluku 21 maršala Focha v Čáslavi.

Od konca marca 1930 bol príslušníkom nitrianskeho pešieho pluku 7 (Tatranský), v ktorom od začiatku apríla 1931 pokračoval vo vykonávaní činnej služby ako ďalejslúžiaci poddôstojník. V polovici septembra 1933 v hodnosti čatára nastúpil na štúdium vo Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave. Po absolvovaní Vojenskej akadémie ho 1. 7. 1935 vymenovali za poručíka a ustanovili do funkcie veliteľa čaty pešieho pluku 48 v Benešove. Od konca septembra 1936 slúžil v Josefove ako veliteľ čaty a od konca apríla 1937 do marca 1939 pôsobil vo funkcii veliteľa roty.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Jozef Bystrický, VHÚ Bratislava
Foto: VHA Bratislava

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 8/2013

Knižné novinky