Vojenský historický ústav k Vám domov XLI.

Čs. pozemné vojsko vo Veľkej Británii


Pred takmer osemdesiatimi rokmi, 12. 8. 1940, v anglickom Cholmondeley, vznikla 1. čs. zmiešaná brigáda pod velením brig. gen. Bedřicha Neumanna (krycie meno Bohuš Miroslav).

V polovici októbra sa 1940 premiestnila do výcvikových priestorov v strednom Anglicku (hrabstvo Warwick). Tu začal pravidelný výcvik jednotiek, popri ktorom, príslušníci brigády vykonávali strážnu službu, chránili blízke letiská a zúčastňovali sa záchranných prác po náletoch nemeckého letectva.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Jozef Bystrický, VHÚ Bratislava
Foto: VÚA-VHA Praha

Knižné novinky