Zahraničná návšteva v expozícii

Vojenského historického múzea v Piešťanoch


Dňa 27. mája 2020, v deň 78. navštívili Vojenské historické múzeum v Piešťanoch pán Andrew Wells, zástupca veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike a pplk. Gregory Christiansen, letecký pridelenec Spojených štátov amerických v Slovenskej republike.

V priestoroch bývalého čs. leteckého pluku 3 gen. letca Milana Rastislava Štefánika ich privítal plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave. V krátkosti hostí oboznámil s históriou, prítomnosťou, ale aj s ďalším smerovaním Vojenského historického ústavu. Osobitný dôraz pritom položil na priblíženie poslania múzea, jeho odborného zamerania a špecializácie.

Následne sa začala komentovaná prehliadka stálej expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Hostia uvideli v tejto časti programu 3D animáciu, v ktorej sa v historických príbehoch z rokov 1919 až 2014 predstavuje top 12 zbierkových predmetov z Piešťan, Svidníka a z vyhliadkovej veže na Dukle. Potom sa oboznámili s vnútornou, ale aj vonkajšou časťou stálej expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Počas prehliadky bol zahraničným hosťom premietnutý film z dielne Vojenského historického ústavu Bratislava „Generál Milan Rastislav Štefánik – Osloboditeľ“, venovaný životu vojaka, vedca, politika Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol spracovaný pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti.

Vzácni hostia vyjadrili na záver návštevy úprimné poďakovanie za možnosť osobne vzhliadnuť stálu expozíciu Vojenského historického múzea a oboznámiť sa s činnosťou slovenských vojenských múzejníkov. V súvislosti s tým vyjadrili uznanie za prácu, ktorú vykonali pri záchrane hmotných pamiatok dokumentujúcich vojenskú minulosť Slovenska. Taktiež vyslovili želanie v budúcnosti opäť navštíviť stálu expozíciu Vojenského historického múzea Piešťany.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Knižné novinky