Vojenský historický ústav k Vám domov XXXIII.

Bojovali na Blízkom východe a v severnej Afrike


V čase, keď sa zvyšky 1. československej pešej divízie prepravovali z Francúzska do Veľkej Británie, vznikli na Blízkom východe základy novej československej zahraničnej vojenskej jednotky. Koncom júna 1940 sa v Palestíne začala formovať vojenská skupina pod velením plk. J. Koreša.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Jozef Bystrický, VHÚ Bratislava
Foto: VÚA-VHA Praha, zbierka autora

Publikované v mesačníku Obrana č. 4/2020 (upravené).

Knižné novinky