Vojenský historický ústav k Vám domov XXXI.

Zástava 32. čs. streleckého pluku


Podmienky na vznik československého odboja v Taliansku sa od tých v Rusku a vo Francúzsku diametrálne líšili. Neexistovala tu krajanská kolónia. Jadro odboja tvorili Česi a Slováci z radov zajatcov rakúsko-uhorskej armády. Na konci roka 1917 sa ich počet odhadoval na 30 000.

Zajatci českej a slovenskej národnosti boli sústreďovaní v tábore Santa Maria Capua Vettere, kde v januári 1917 vznikol Československý dobrovoľnícky zbor. V októbri 1917 začala svoju činnosť aj pobočka Čs. národnej rady v Ríme, ktorú riadil František Hlaváček.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Viera Jurková, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM

Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 8/2019

Knižné novinky