Oznam pre návštevníkov bádateľne

Vojenského historického archívu v Bratislave


Vážení bádatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 26. mája 2020 bude v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 znovu otvorená pre verejnosť bádateľňa Vojenského historického archívu v Bratislave.

Vstup do bádateľne bude možný v pracovných dňoch (utorok až piatok) v čase od 8.00 h do 14.30 h.

V zmysle odporúčania hlavného hygienika SR počet návštevníkov archívu v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z vnútornej plochy prístupnej návštevníkom. V prípade VHA to znamená, že v jednom okamihu môžu byť na bádateľni 2 návštevníci.

Do bádateľne môže prísť len vopred ohlásený návštevník (telefonicky na číslo 02/48207720 alebo mailom na mvha@vhu.sk). Návštevník musí vopred oznámiť dĺžku svojho pobytu na bádateľni, aby bolo možné zabezpečiť vstup aj ďalším záujemcom.

Dovoľujeme si upozorniť, vstup a štúdium na bádateľni bude návštevníkovi umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad vlastné rúško, šál, šatka, atď.) a s použitím vlastných rukavíc – na jedno použitie, a to po celú dobu pobytu na bádateľni.

Bádateľ bude pracovníkmi bádateľne archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.

Ďakujeme za porozumenie.

Vojenský historický archív Bratislava

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Knižné novinky