Slovensko a Európa v roku 1940 – Avízo

Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada v spolupráci s VHÚ Bratislava v dňoch 15. - 16. apríla 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Slovensko a Európa v roku 1940“.

Témy medzinárodnej vedeckej Konferencie:

EURÓPA
- Sovietsko-fínska vojna
- Anexia pobaltských štátov
- Vojna na Západe
- Balkán
- Druhá viedenská arbitráž

SLOVENSKO
- Vnútropolitický vývoj Slovenského štátu
- Zahraničná politika, Salzburské rokovania
- Vojenský, hospodársky a kultúrny vývoj Slovenska
- Odboj a opozícia, perzekúcie

Viac informácií nájdete – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Knižné novinky