Hobby Historie č. 44/2018

Kúpiť

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

Vážení čtenáři, držíte v rukou 44. číslo magazínu Hobby Historie, které je tentokráte zaměřeno monotematicky na významné dvouplošníky Šmolík Š 1 a Š 2. Tyto celodřevěné stroje staly v roce 1920 na samém počátku československého leteckého průmyslu a v oblasti vojenského letectví byly i prvním názorným příkladem samostatnosti mladého československého státu v zabezpečeni letecké výzbroje.

Tento obsáhly materiál Bohumíra Kudličky jsme v redakci měli již delší čas a čekal na vhodnou příležitost. Tou se bezesporu stalo připomenuti letošního stého výročí od vzniku samostatného Československa. Monotematické zaměřeni je zároveň i náznakem dalšího směřovaní magazínu Hobby Historie, který v současné podobě s tříměsíční periodicitou tímto číslem konči. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem, kteří se od roku 2010 podíleli na tvorbě a výrobě tohoto magazínu, a pochopitelně i všem příznivcům a věrným čtenářům.

Abych předešel spekulacím, časopis konči především z důvodu nedostatku lidských zdrojů. Přesto značka Hobby Historie zůstává i nadále zachována a počítá se s ni pro další projekty.

Petr Kolmann, šéfredaktor Hobby Historie

Knižné novinky