Prechádzky mestom so sprievodcom-podujatie

Dňa 5. októbra 2019 sa v objekte MS Trenčín konalo podujatie organizované mestom Trenčín s názvom „Prechádzky mestom so sprievodcom“.

Toto podujatie bolo vykonané v súčinnosti s príslušníkmi MS Trenčín a pánom generálom v. v. Pavlom Honzekom, keďže cieľom spomínanej udalosti bola návšteva a oboznámenie sa s históriou cintorína 1. svetovej vojny nachádzajúceho sa v technickom priestore MS Trenčín. Uvedený cintorín je po rekonštrukcii, ktorá bola ukončená práve tento rok a na ktorej má najväčší podiel práve pán generál v. v. Pavel Honzek.

Podujatie sa začalo o 14.00 hod. zapísaním sa všetkých účastníkov na účely vyhotovenia povolenia ku vstupu, ktorých počet bol aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu okolo 80. Potom bolo vykonané krátke poučenie ako sa správať v stráženom priestore a následne sa účastníci presunuli do priestoru cintorína, kde pán generál stručne oboznámil všetkých o vzniku a histórii cintorína ako aj o samotnej rekonštrukcii. Následne pokračovala pani sprievodkyňa, ktorá oboznámila účastníkov podrobnejšie o uvedenom cintoríne a všeobecne o živote v meste Trenčín počas 1. svetovej vojny.

Na záver mali účastníci podujatia možnosť poprechádzať sa pomedzi pomníky a boli aj takí, ktorí vzdali úctu svojim tu pochovaným príbuzným. Vzhľadom k veľmi nepriaznivému počasiu sa potom časť účastníkov premiestnila do budovy štábu, kde pán generál porozprával rôzne zaujímavosti z rekonštrukcie cintorína a odpovedal na jednotlivé otázky. Celé podujatie bolo ukončené okolo 17.00 hod. a keď bolo nepriaznivé počasie.

Veľké poďakovanie patrí najmä pánovi generálovi v. v. Pavlovi Honzekovi, zamestnancom MÚ Trenčín, ako aj príslušníkom MS Trenčín, ktorí celé podujatie zabezpečovali.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: kpt. Ing. Ladislav Urík, Zásobovacia základňa II – Martin, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky