Hobby Historie č. 42/2018

Kúpiť

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

OBSAH

  4 SPAD 13 ve Velké válce
20 Dubčekův taxík BRDM-1
27 Štábní rotmistr Josef Kopecký
36 Whirlwindy nad západní Evropou
44 Obrněné automobily Škoda-Fiat-Torino
28 Českoslovenští vojáci na britských silnicích za 2. světové války
58 Chieftain
64 Bol nielen vojenským pilotom...!
76 Tančík Škoda T-32 v Jugoslávii
81 Recenze


Číslo 42 (2/2018) vyšlo 23. 5. 2018

Foto na titulní straně: Martin Koller

Z obsahu:

Knižné novinky