Hobby Historie č. 36/2016

Kúpiť

Časopis predstavuje osobnosti a vojenskú techniku prevažne 20. storočia v rozsiahlych analytických príspevkoch spracovaných špičkovými autormi. Obsah: Portréty neobyčajných osobností z oblasti vojenstva; monografické state o menej známej či opomínanej pozemnej, leteckej a námornej technike; nové pohľady na známu techniku; recenzie publikácií s vojenskou tematikou.

OBSAH

  4 Stěhovavé baterie
18 Zapomenuté výpravy. Propagační let do Dánska v roce 1925
28 Argentinsko-německý tank TAM
34 Jadranský Gibraltar – ostrov Vis za 2. světové války
38 Taktické rakety Luna a Točka v ČSLA
46 Z deníku zbrojíře Legionu Condor
54 Museum TNI-ABRI Satria Mandala
58 Brigádní generál Ladislav Forbelský
60 Z kroniky trampské osady Manitoba
62 DŠK a DŠKM v ČSLA a AČR
72 Poslední vítězství doktora Lhoty
80 Československý těžký pancéřový vlak č. 5 Plzeň
82 Recenze


Číslo 36 (4/2016) vyšlo 23. 11. 2016

Foto na titulní straně: Milan Knaibl

Z obsahu:

Knižné novinky