Výstava VHÚ Praha k 80. výročí vzniku

československé zahraniční armády v Polsku


Na konci dubna roku 1939 se před domem číslo popisné 28 na krakovském Hlavním náměstí, v němž se nacházela turistická ubytovna, sešlo šest českých emigrantů, dnes označovaných jako „Krakovská šestka“, kteří krátce před tím založili první vojenskou jednotku našeho zahraničního odboje. Možná si ani oni sami plně neuvědomovali, jak historickou chvíli prožívají, a že píší dějiny národa. Od těchto událostí uplynulo letos 80 let.

Vojenský historický ústav Praha si toto výročí připomněl uspořádáním výstavy, jejímiž autory jsou historici VHÚ Jiří Plachý a Jiří Rajlich. Na jednotlivých panelech jsou sledovány události bezprostředně předcházející vzniku jednotky, dále její založení, pozvolný růst, problémy s přesunem československých vojáků z Polska na Západ nebo problematika čs. – polské zpravodajské spolupráce. Jsou zde vylíčena i témata týkající se československých letců v polském letectvu a oficiálního uznání České a slovenské legie, její alespoň symbolické účasti v obranné vláce v září 1939 a následnému zajetí většiny čs. vojáků Rudou armádou, okupující východní Polsko.

Kromě tohoto „chronologického“ pojetí je na každém panelu věnována pozornost ještě specifickému tématu: pokusu čs. komunistů o znemožnění vzniku jednotky, transportům čs. vojáků do Francie, plánům operace „Perun“ (protiněmeckého povstání v českých zemích), vzniku Čs. pozorovací eskadry, sporům o vedení odbojové akce v Polsku, nebo propuštění čs. vojáků ze sovětského zajetí v letech 1940–1941. Výstava také představuje celkem 16 osobností spojených s čs. odbojem v Polsku.

Výstava byla ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky ve Varšavě přeložena do polského jazyka a v dubnu 2019 slavnostně otevřena v krakovské vojvodské knihovně (Wojewódzka Biblioteka Publiczna) na ulici Rajska číslo 1. A to za účasti českého velvyslance Jeho Excellence Ivana Jestřába, českého vojenského a leteckého přidělence plk. Jiřího Pudila, obou autorů a dalších hostů, včetně studentů bohemistiky Jagellonské univerzity,

Součástí slavnostní vernisáže bylo také položení věnce českým velvyslancem u bývalého sídla československého konzulátu na dnešní ulici Westerplatte (dříve Potockého) číslo 8, který jeho tehdejší správce, konzul Vladimír Znojemský, ruský legionář, odmítl po 15. březnu 1939 vydat nacistům. Konzulát se díky tomu mohl stát nejen „předsunutým zákopem“ československého zahraničního odboje, ale také místem, na němž byla poskytnuta pomoc stovkám československých emigrantů bez ohledu na jejich národnost, politickou orientaci, nebo náboženské vyznání.

V jeho zdech se 30. dubna 1939 také uskutečnila ona historická schůzka, na níž vznikla „Zahraniční vojenská skupina československá“ a v dalších měsících zde probíhala prezentace dobrovolníků a sídlil štáb jednotky. Tyto události jsou zde od roku 1969 připomínány pamětní deskou. Kromě ní byl v roce 2017 v krakovské čtvrti Malé Bronovice (Bronowice Małe) odhalen pomník čs. vojákům na místě bývalého tábora, který zde od července do začátku září 1939 obývali.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Jiří Plachý, Vojenský historický ústav Praha /r

Knižné novinky