Vojenský fond solidarity a firma Mikov

spouštějí projekt Válečný veterán


Včerejší slavnostní prezentace limitované série 200 kusů důstojnického nože M-1917, vytvořeného na motivy osobní zbraně válečného hrdiny generála Josefa Bílého, zahájila unikátní projekt. V něm chce firma Mikov ve spolupráci s Vojenským fondem solidarity propojit vzpomínku na hrdinství českých a československých vojáků s humanitární pomocí pozůstalým po padlých vojácích i vojákům, kteří ztratili zdraví při plnění svých služebních povinností.

Zahájení projektu Válečný veterán se účastnili náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata, předsedkyně Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová a další hosté.

„Každý rok chceme uvést na trh jeden nůž, který bude inspirován některou z významných vojenských misí naší armády. Z každého prodaného nože pak budeme přispívat na Vojenský fond solidarity. Konkrétně u nože M-1917 to bude částka 500 Kč za každý prodaný kus,” řekl Karel Ježek, ředitel firmy Mikov.

Přestože se u tohoto prvního nože projektu jedná o limitovanou sérii kopie historické zbraně, následující nože již budou autorské originály zhotovené podle návrhů mjr. Romana Hippíka. Dalším v pořadí je nůž s pracovním názvem Storm, který bude připomínkou armádní účasti v tzv. první válce v Perském zálivu.

„Nůž byl obvykle tím posledním prostředkem na bojišti. A já jsem rád, že spolupráce pro Vojenský fond solidarity znamená podporu právě z prodeje nože,“ zhodnotil spolupráci pro Vojenský fond solidarity generál Opata.

„Věřím, že půjde o dlouhodobou spolupráci. Společnost Mikov jistě všichni velmi dobře znáte. Je renomovaná a těší mě, že 500 korun z každého nože poputuje právě do našeho fondu,“ uvedla generálka Šmerdová.

Důstojnická, raritní verze
Zatímco běžným typem útočného nože M-1917 byli vyzbrojováni i řadoví příslušníci útočných jednotek, jeho důstojnická varianta byla reprezentativním provedením. U útočných jednotek tak přímo symbolizovala hierarchické postavení. U jiných druhů vojska pak měl tento nůž spíše charakter módního doplňku, který velitelům při velení v boji nahrazoval šavli. Délka nože 326 mm se středovým hrotem a falešným ostřím plně respektovala potřeby zákopové války. Pro ochranu ruky bojujícího vojáka byl nůž opatřen příčkovou záštitou ve tvaru elipsy. M-1917 se nosil v ocelové pochvě s koženým poutkem. Od roku 1917, kdy byl zaveden do výzbroje rakousko-uherské armády, byl vítanou kořistní zbraní.

Dle historického originálu
Výše představený typ vychází z pozůstalosti generála Josefa Bílého. Po tomto výjimečném veliteli zůstalo velké množství chladných zbraní, které nejen nosil, ale také dostal jako projev úcty od svých podřízených. Řadu z nich lze spatřit ve sbírkách Vojenského historického ústavu v Praze na Žižkově. Žel, jeho důstojnická verze nože M-1917 zde však není, protože je součástí soukromé sbírky. To byl další z důvodů pro výrobu jeho hodnověrné kopie. Každý majitel limitované číslované edice tohoto nože tak bude moci mít jeho hrdinství stále na paměti a vzdát hold generálovi, který byl opravdovým vojákem a vzorem vojenské cti a také přispět na dobrou věc. 


Generál Josef Bílý (30. 6. 1872 – 28. 9. 1941)

- Absolvoval kadetku v Terstu a Válečnou školu ve Vídni. Za první světové války velel rakousko-uherskému pluku a později zvláštní skupině. Po jejím skončení se přihlásil do československé armády. V letech 1920 až 1928 velel 16. a 6. divizi. Následujících sedm let působil jako zemský vojenský velitel v Čechách.

- Od začátku německé okupace se zapojil do odboje. Stal se členem tzv. Rady starších. Ta dala podnět k založení ilegální protinacistické vojenské odbojové organizace Obrana národa vzniklé koncem března 1939. Po 30. červnu 1939 se armádní generál Josef Bílý stal jejím hlavním velitelem.

- Po řadě zatýkání se gestapu podařilo Obranu národa částečně paralyzovat. Bílý žil od prosince 1939 v ilegalitě. Dne 14. listopadu 1940 byl zatčen gestapem a uvězněn Praze na Pankráci a v Terezíně. Následně byl odsouzen k trestu smrti a 28. září 1941 zastřelen.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Michal Voska, Armáda /r

Knižné novinky