Zatvorenie Vyhliadkovej veže na Dukle

Až do 30. júna 2019, respektíve do odvolania, bude Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) z dôvodov rekonštrukcie pre verejnosť uzavretá.

Rekonštrukčné práce obsahujúce výmenu zastaraného rýchlovýťahu za moderný rýchlovýťah, ako aj komplexnú modernizáciu elektroinštalácie v interiéri a exteriéri objektu, sú nevyhnutné nielen pre zabezpečenie základných služieb a komfortu pre návštevníkov objektu Vyhliadkovej veže na Dukle, ale aj pre jeho bezpečné a hospodárne využívanie, pričom v konečnom dôsledku nepochybne nemalou mierou prispejú k jeho celkovej modernizácii a k jeho ešte väčšiemu zatraktívneniu v očiach návštevníkov a širokej verejnosti vôbec.

Dovtedy môžete navštíviť Stálu expozícií "Vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1945" vo Svidníku.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Knižné novinky